SAP ABAP TCMB Kur Servisi Bağlantı Hatası Nisan 2021

Dönene hata SSL ile ilgili:

code: 407 message:
SSL handshake with www.tcmb.gov.tr:443 failed: SSSLRC_CONN_CLOSED (-10)#Remote Peer has closed the network connection##SapSSLSessionStartNB()==SSSLRC_CONN_CLOSED##

SSL iptal ederek çözen diğer platformların aksine SAP de aynı yöntemi kullanamadım.
Arka arkaya denemede ikinci denemenin hata vermemesi xml çeken programa ilk bağlantıyı aç kapa – bunda hata alması ve ikinci bağlantı ile xml çekerek hayatımıza devam ettik.
ilk bağlantı ayrı bir yöntem ile alttaki gibi kullanılmıştır:

form util_get_conn_test using p_url type string.

data: lo_http_client type ref to if_http_client.

call method cl_http_client=>create_by_url
exporting
url = p_url
proxy_host = gc_proxy_host
proxy_service = gc_proxy_service
* ssl_id = ‘ANONYM’
importing
client = lo_http_client
exceptions
argument_not_found = 1
plugin_not_active = 2
internal_error = 3
others = 4.

if sy-subrc <> 0.
write: ‘Error: create_by_url’.
endif.

call method lo_http_client->send
exceptions
http_communication_failure = 1
http_invalid_state = 2.

if sy-subrc <> 0.
write: ‘Error: send’.
endif.

call method lo_http_client->close
exceptions
http_invalid_state = 1 ” Invalid state
others = 2.
if sy-subrc <> 0.
* message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno
* with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
endif.

wait up to 2 seconds.

endform.

SAP ABAP TOC: Transport Of Copies / Release İşlemleri

Özelikle ABAP geliştirmelerinin QA sisteminde test edilip PROD sistemine geçebilmesi tek request ile sağlamak zor olabilmektedir. Gereksiz request kalabalığı yapmamak için DEV sisteminde yaratılan Workbench Requests taşınmadan bu requestteki paketler Transport of Copies requestine dahil edilerek QA sisrtemine taşınarak testler yapılır ve nihayetinde PROD a taşınacak duruma gelince esas Workbench Requests taşıması DEV->QA->PROD taşıması yapılır.
TOC adımları:
1. SE01/SE09/SE10 dan yeni bir request yaratırken Transport of Copies seçimi seçilir, requeste TOC ile başlayan bir açıklama girilir ve kayıt edilir.
2. Display ile requeslerimi listelenir, Workbench ve Transport Of Copies ayrı ayrı görülür.
3. TOC requestimize sağ tıklayıp Include objects ile Workbench requestimiz bu requestimize dahil edilir. Dahil edilen requestin alt requesti olmalı.
4. TOC requestimizi relase edilebilir.
5. STMS işlem kodu ile realise edilmiş TOC requestimizi QA sistemimize taşınır.
6. ABAP geliştirmelerimiz canlı için QA de hazır olduğunda DEV de ki esas Workbench Requests canlıya alınır.

Kaynaklar:
https://abapnotlari.blogspot.com/2018/04/transport-of-copies-release-islemleri.html
https://blogs.sap.com/2012/11/13/transport-management-with-transports-of-copies/
http://saptechnical.com/Tutorials/Basis/Transport/Copies2.htm

SAP NetWeaver Developer Edition’ı Ubuntu linux ve Virtual Box kurulumları

– Oracle VirtualBox üzerine 64 bit Ubuntu LTS Masaüstü Sürümü kurarak kullanılmıştır.
– Sanal makine için 6 GB RAM ve 100 GB disk ayrılarak oluşturulmalıdır.
– Kurulum yapılırken bilgisayar adı “vhcalnplci” olarak verilmelidir.
– Ubuntu kurulumu tamamlandıktan sonra:
sudo apt-get update: komutu ile internet bağlantısı üzerinden güncellemeleri yapmalı.
sudo apt install gcc make perl : paketler kurulmalı
Vbox Misafir Eklentilerini kurmalısınız.
sudo adduser vboxsf : paylaşılan klasörler için yetki
sudo apt-get install csh : paket kurulur
sudo uuidd
sudo apt install net-tools : paket kurulur
ifconfig : sanal bilgisayarınızın ip sine bakılır
sudo nano /etc/hosts : host dosyasında (10.0.2.15 vhcalnplci.dummy.nodomain vhcalnplci) yazılır.
sudo apt-get install libaio-dev : paket kurulur
chmod +x install.sh : www.sap.com dan indirilen soyalar açıldıktan sonra Virtual Box a paylaşılan klasör olarak bağlanacak. Bu klasörün içindeki kurulum (install.sh) çalıştırma yetkisi verilecek.
– ./install.sh : SAP kurulumu yapılacak.
– Ubuntu üzerinde kurulu SAP sistemini açma kapama için:
su npladm: kullanıcısına geç
startsap all : servisler açılır
stopsap : servisler kapatılır
– Virtual Box port yönlendirme yapılacak: SAPGUI için (TCP, 127.0.0.1, 3200, 10.0.2.15, 3200), RFC portu 3300, HTTPS 44300 ve HTTP 8000.
– SAP GUI bağlantısı eklenir : System: 127.0.0.1, Birim:00 Tnm:NPL
– USR: DEVELOPER, PASS_751: Appl1ance, PASS_752: Down1oad
– SLICENSE: 3 ay dolmadan lisans yenilenmeli. Google aramasını minisap licance olarak yaparak bağlantısna ulaşılır. Ayrıca DEVELOPER kullanıcısı geliştirme yapmak isteyince Access Key isterse yine lisansı yenilemeniz gerekmektedir.

SAP ABAP QR Barkod ile smartforms da qr barkod kullanımı

1. SE73: SAPScript yazıtipi bakımı işlem kodundan Sistem Çubuk Kodları seçimini seçip Değiştir butonu ile tipler listelenir. Yarat butonu ve Yeni seçimi ile devam edilir, yeni tip için ad ve açıklama girilir gelen barkod tipleri listesinden QR Code 2005 seçilir. Listede yok ise BASIS danışmanından ilgili note yi yüklemesini istemelisiniz. Barcode Alignement seçimini yapıp sonraki boyut vs. seçimlerini tamamlayıp tip ekleme işlemini tamamlayın.
2. SMARTFORMS: SmartForm tasarımında kullanmak üzere Style yaratın veya var olan bir Style içine Karakter Biçimi olarak yeni QR yazı tipinizi ekleyin.
3. SMARTFORMS: Form unuzun içinde QR barkodunu kullanacağınız Metin nesnesinin Stil alanını seçin ve metin biçimlendirmede yeni yazıtipinizi kullanın.

Adım adım SAP ABAP Web Servis

1. SE80 de ilgili paketin altına Function Groups yaratılır.
2. SE80 veya SE37 ile ilgili Function Groups grupa dahil edilecek Function Modul yaratılır.
3. FM ün RFC (Remote-Enabled Module) aktif edilir.
4. Web servisin çalışmasında kullanılkacak giriş ve çıkış paramterleri Import ve Export sekmelerinde tanımlanıp. Servisin kod geliştirmesi Source Code sekmesinde yapılır. Buraya kadar olan kısım klasik FM hazırlama kısmı idi. Kod kısmında SY structure kullanılmamlı SAP GUI kullanımı bu işlemde olmadığından bilgiler gelmemektedir. SY-LANGU vb. hard kod ile girilip kullanılmalı. Parametrelerde Pass Value özeliği aktif edilmeli. Kodlama sonucu FM aktif edilmeli.
5. Utilities-> More Utilities -> Create Web Service -> From the Function Module adımları ile Web Servis yaratma sihirbazı başlatılır. Service Definition ve Description bilgileri girilir. Function Module alanı otomatik dolu gelir ve Map of names boş bırakılır. Profile tercih edilen güvenlik tipi seçilir. Servisin dahil olacağı paket ve request seçilimi ile işlem tamamlanır. Servis Activate edilir.
6. SOAMANAGER transaction kodu girilir ve web ortamında SAP oturumu açılır. Service Administration sekmesinde Web Service Configuration a girilir. Serch edilerek web servisler listelenir. İşlem yapılan servis seçilip Apply Selection denir. Configuration sekmesinde Create ile service ve binding isimleri verilir Apply Setings denir. Provider Security ayarları yapılır ve Save edilir. Tekrar Configuration sekmesine gelip yaratılan servisin active olduğu kontrol edilir. Overview sekmesinde Open WSDL documnet for selected binding or service bağlantısına tıklanır.
7. Yeni sekmede açılan XML dosyası Farklı Kaydet diyerek “DosyaAdi.wsdl” olarak iki tırnak arasında kayıt edilir.
8. SoapUI uygulaması açılır New SOAP Project deyip, proje adı verip,WSDL dosyası seçilir. Projede Request açılır sol pencerede giriş parametreleri girilip request çalıştırılır. Sağ pencereye çıktı parametresi olarak sorgu sonucu gelir.
9. WSDL dosyası kullanıma hazırdır. Hata almış ve sağ tarafa istenen sonuç gelmemiş ise SRT_UTIL transaction kodu ile Hata Günlüğü ile hataya bakılır.
10. SOAMANAGER daki işlemler her ortamda DEV, QA ve Canlı da yapılır.