Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans

Lisan bölümü ile ilgili paylaşımlarımın yüksek takibi neticesinde lisans üstü tecrubelerimi de paylaşmak istedim. 2016-2017 Güz Yarıyılı da bölüme kaydımı yaptırdım. Ahmet Yesevi Üniversitesi mezunlarına % 30 olan ücret indiriminden faydalandım. Bu yarıyıl müfradat değişmişti ve 2 dönem de bitirilebilecek bir kredi zorunluluğu vardı. Ayrıca ALES şartı da aranmıyordu. Kontenjanlar musait ve istediğiniz bölüme başvurabilecek bir lisans a sahipseniz kayıt yaptırabiliyorsunuz. Özelikle yeni ders müfradatında sadece branş derslerinin olması sevindirici bir değişiklikti. Okula kayıt, derslerin atanması ve ders devamlığı, ödevler, vize ve finallere kadar olan süreç lisans sınıfında yaşadığım tecrubelere yakındı. Aynı hocalarımdan ders aldığım da oldu. Lisans tan farklı ödev hazırlama ve ödev konularına hocalarımızın yüksek hassaslığı idi. Ayrıca derse katılım çok düşüktü. 200 kişilik sınıfta derse katılan 15-20 kişiyi geçmiyor. Sosyal medayda yer alan yaygın düşünce askerliği tecil ettirmek için en düşük ücretli lisans üstü eğitim alabilecğiniz üniversite olması. 100 – 150 kişilik lisans derslerinden sonra 15-20 kişilik yüksek lisans derslerini görünce sanırım bu düşünce doğru. Ben askerliğini yapmış, mesleğinde teorik yeni bilgileri edinmek için bu bölümde okuduğumdan bu grupta görmüyorum kendimi. Saygılarımla…

16 views

SM12 ile blokeli kalan nesnelerin blokesini kaldırma

İşlemin bir şekilde (elektrik kesintisi – şarjı bitmişse vs..) yarım kalması ile bir nesne (üretim siparişi, rezervasyon, ürün vs..) SAP de blokeli kalabilir. Bu durumda kaldırılmak istenen bloke SM12 den çağrılarak kaldırılır.

sm12

73 views

c# ta uygulama açık ise ikinci bir oturum açılmasını engelleme

        private void Form_Giris_Load(object sender, EventArgs e)
        {   
            if (System.Diagnostics.Process.GetProcessesByName(System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(System.Reflection.Assembly.GetEntryAssembly().Location)).Count() > 1)
            {
                MessageBox.Show("Program zaten açık....");
                System.Diagnostics.Process.GetCurrentProcess().Kill();
            }
               
        }

59 views

Kullanışlı ABAP Editor Kısayolları

1. CTRL + D ile kod satırı çoklama.

2. ALT GR + Mouse ile kolon seçip kopyalama ve kolon yapıştırma

3. *– veya *** otomatik tamamlama ile ayıraçları kullanma,
if otomatik veya ife otomatik tamamlama ile ELSE li deyimi getirme.

4. Kod şablonları eklemek (Abap Editor sağ alttaki kutucukan)
*/ ..Begin of Modification ID %Modification Number% %DateTime%

%SurroundedText%

*/

5. Sağ alttaki kutucuktan klavye ayarlarından File.ExportPDF
ile bir kısayol tuşu ayarlayarak kodlarınızın yedeğini hızlıca
PDF e aktarabilirsiniz.

6. Sağ alt kutucuktan font ve arka alan rengi ayarları.

Kaynak: http://www.sapyard.com/lazy-and-smart-abapers/

107 views

ABAP ALV row color – satır renklendirme

ALV raporlarında satırlar renklendirlirken kullanılanr renklerin listesi.

alv_color_rows

* Fiealdcatalog tanımlama
 TYPE-POOLSSLIS.
 DATAGT_FIELDCAT TYPE SLIS_T_FIELDCAT_ALV WITH HEADER LINE,
       wa_fieldlayout  TYPE    slis_layout_alv.
 
 * İnternal Tablomuz
 DATABEGIN OF GT_DATA OCCURS 0,
   COLORNAME(20),
 COLCODE(4),
 CLRLN(4),
   END OF GT_DATA.
 
 * Fieldcatalog için Macro
 DEFINE FILL_FIELD_CATALOG.
   CLEAR GT_FIELDCAT.
   GT_FIELDCAT-FIELDNAME     &1"alan adı
   GT_FIELDCAT-REF_TABNAME   &2"referans tablo adı
   GT_FIELDCAT-REF_FIELDNAME &3"referans alan adı
   GT_FIELDCAT-DDICTXT       &4"default kolon genişliği, S:Kısa
   "M:Orta L:Uzun
   GT_FIELDCAT-SELTEXT_S     =     "kısa kolon adı
   GT_FIELDCAT-SELTEXT_M     =     "orta kolon adı
   GT_FIELDCAT-REPTEXT_DDIC  =     "varyant kısmında görünen metin
   GT_FIELDCAT-SELTEXT_L     &5"uzun kolon adı
   append GT_FIELDCAT.
 END-OF-DEFINITION.
 
 *Tablomuzu dolduralım
 gt_data-COLORNAME 'GreyBlue'.
 GT_DATA-COLCODE 'C100'.
 GT_DATA-CLRLN 'C100'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'GreyBlue'.
 GT_DATA-COLCODE 'C101'.
 GT_DATA-CLRLN 'C101'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'GreyBlue'.
 GT_DATA-COLCODE 'C110'.
 GT_DATA-CLRLN 'C110'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'GreyBlue'.
 GT_DATA-COLCODE 'C111'.
 GT_DATA-CLRLN 'C111'.
 APPEND GT_DATA.
 
 gt_data-COLORNAME 'LightGrey'.
 GT_DATA-COLCODE 'C200'.
 GT_DATA-CLRLN 'C200'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'LightGrey'.
 GT_DATA-COLCODE 'C201'.
 GT_DATA-CLRLN 'C201'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'LightGrey'.
 GT_DATA-COLCODE 'C210'.
 GT_DATA-CLRLN 'C210'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'LightGrey'.
 GT_DATA-COLCODE 'C211'.
 GT_DATA-CLRLN 'C211'.
 APPEND GT_DATA.
 
 gt_data-COLORNAME 'Yellow'.
 GT_DATA-COLCODE 'C300'.
 GT_DATA-CLRLN 'C300'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'Yellow'.
 GT_DATA-COLCODE 'C301'.
 GT_DATA-CLRLN 'C301'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'Yellow'.
 GT_DATA-COLCODE 'C310'.
 GT_DATA-CLRLN 'C310'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'Yellow'.
 GT_DATA-COLCODE 'C311'.
 GT_DATA-CLRLN 'C311'.
 APPEND GT_DATA.
 
 gt_data-COLORNAME 'BlueGreen'.
 GT_DATA-COLCODE 'C400'.
 GT_DATA-CLRLN 'C400'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'BlueGreen'.
 GT_DATA-COLCODE 'C401'.
 GT_DATA-CLRLN 'C401'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'BlueGreen'.
 GT_DATA-COLCODE 'C410'.
 GT_DATA-CLRLN 'C410'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'BlueGreen'.
 GT_DATA-COLCODE 'C411'.
 GT_DATA-CLRLN 'C411'.
 APPEND GT_DATA.
 
 gt_data-COLORNAME 'Green'.
 GT_DATA-COLCODE 'C500'.
 GT_DATA-CLRLN 'C500'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'Green'.
 GT_DATA-COLCODE 'C501'.
 GT_DATA-CLRLN 'C501'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'Green'.
 GT_DATA-COLCODE 'C510'.
 GT_DATA-CLRLN 'C510'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'Green'.
 GT_DATA-COLCODE 'C511'.
 GT_DATA-CLRLN 'C511'.
 APPEND GT_DATA.
 
 gt_data-COLORNAME 'Red'.
 GT_DATA-COLCODE 'C600'.
 GT_DATA-CLRLN 'C600'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'Red'.
 GT_DATA-COLCODE 'C601'.
 GT_DATA-CLRLN 'C601'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'Red'.
 GT_DATA-COLCODE 'C610'.
 GT_DATA-CLRLN 'C610'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'Red'.
 GT_DATA-COLCODE 'C611'.
 GT_DATA-CLRLN 'C611'.
 APPEND GT_DATA.
 
 gt_data-COLORNAME 'Violett'.
 GT_DATA-COLCODE 'C700'.
 GT_DATA-CLRLN 'C700'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'Violett'.
 GT_DATA-COLCODE 'C701'.
 GT_DATA-CLRLN 'C701'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'Violett'.
 GT_DATA-COLCODE 'C710'.
 GT_DATA-CLRLN 'C710'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'Violett'.
 GT_DATA-COLCODE 'C711'.
 GT_DATA-CLRLN 'C711'.
 APPEND GT_DATA.
 
 *Fieldcatalog doldurma
 FILL_FIELD_CATALOG  'COLORNAME' ''  '' 'L' 'Color Name'.
 FILL_FIELD_CATALOG  'COLCODE' ''  '' 'L' 'Color Code'.
 
 wa_fieldlayout-colwidth_optimize 'X'.
 wa_fieldlayout-INFO_FIELDNAME 'CLRLN'.
 
 *Alv Listeleme
 CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
   EXPORTING
     IT_FIELDCAT   GT_FIELDCAT[]
     is_layout     wa_fieldlayout
   TABLES
     T_OUTTAB      GT_DATA
   EXCEPTIONS
     PROGRAM_ERROR 1
     OTHERS        2.

112 views