SAP R3 – ABAP sık kullandıklarım.

A. SAP kullanıcı notları:
CA03: Normal iş planı görüntüleme.
CO02: Üretim siparişi değiştirme.
COOIS: Üretim siparişlerinin toplu görüntülenmesi. (TMM ve TYTE hariç).
CS03: Ürün ağcı görüntüleme.
MB52: Stok görüntüleme.
MIGO: Nakil hareketleri.
MB11: Malzeme hareketi yaratma.
MM03: Malzeme görüntüleme.


B. SAP geliştirici notları:
SE10: Taşıma organizatörü. Test ve geliştirme vt.
SE11: ABAP sözlük :)
SE16: SAP tablo görüntüleyici.
SE16n: Tablo içinde verileri değiştirebilme.
SE37: Fonksiyon yaratma - düzeltme.
SE38: Uygulama geliştirme.
SE93: Transaction bakımı.
SM04: SAP a bağlı kullanıcıları listeleme.
SM37: Arka plan işlerinin kontrolü.
STMS: Geliştirmelerinizi testten kalite ve canlı vt taşıma yöneticisi.
SU01: SAP kullanıcı düzenleme.

C. SAP tablolar:
DBCON: SAP dış veri kaynakları bağlantı tablosu.

D. ABAP notları:
Substring işlemi: fieldname+starting_position(field_length).

Z. Zli Uygulamalar:
ZMM45: MM Depo kullanılabilir stok raporu.F.
ZMM601: MM Ürün - Yarımamul kırılım listesi.F.
ZPP310: PP Dikiş (4001-4002) depo stoklarının iş emri olmayan kalemleri.F.
ZPP414: PP Parti no ile parti iş emri ve stok hareketleri raporu.F.
ZPP450: PP Boayane açık üretim siparişleri. F.
ZPP550: PP Forma Kalite iki tarih arası üretim hataları raporu.F.
ZPP551: PP Forma Kalite günlük aql ve hata adetleri raporu.F.
ZWMD13: WM Barkod-Adres durum raporu.S.
ZWMQ02: MM - WM Sıralı haraeket raporu.S.
 

3 views

MS-SQL kullanıcılara tablo bazlı yetki verilmesi

DENY SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON IASTABLE TO ms, f

veya kullanıcı sayısı çok fazla ise bu yeki tanımlama işlemi bir rol e verilebilir.

Kullanıcıları silip yeniden eklerken recovery kaynaklı hatalarda kullanıcı silinemiyor:

SELECT s.name
FROM sys.schemas s
WHERE s.principal_id = USER_ID(‘f’)

ALTER AUTHORIZATION ON SCHEMA::db_datareader TO dbo

shema ya bakıp düzeltilmesi gerekiyor silmek için.

yetikelri sınamak içine tek oturumda test yapabilirsiniz:

EXECUTE AS LOGIN = ‘ms’;
SELECT * FROM IASTABLE
EXECUTE AS LOGIN = ‘f’;
SELECT * FROM IASTABLE

9 views