ABAP ALV row color – satır renklendirme

ALV raporlarında satırlar renklendirlirken kullanılanr renklerin listesi.

alv_color_rows

* Fiealdcatalog tanımlama
 TYPE-POOLSSLIS.
 DATAGT_FIELDCAT TYPE SLIS_T_FIELDCAT_ALV WITH HEADER LINE,
       wa_fieldlayout  TYPE    slis_layout_alv.
 
 * İnternal Tablomuz
 DATABEGIN OF GT_DATA OCCURS 0,
   COLORNAME(20),
 COLCODE(4),
 CLRLN(4),
   END OF GT_DATA.
 
 * Fieldcatalog için Macro
 DEFINE FILL_FIELD_CATALOG.
   CLEAR GT_FIELDCAT.
   GT_FIELDCAT-FIELDNAME     &1"alan adı
   GT_FIELDCAT-REF_TABNAME   &2"referans tablo adı
   GT_FIELDCAT-REF_FIELDNAME &3"referans alan adı
   GT_FIELDCAT-DDICTXT       &4"default kolon genişliği, S:Kısa
   "M:Orta L:Uzun
   GT_FIELDCAT-SELTEXT_S     =     "kısa kolon adı
   GT_FIELDCAT-SELTEXT_M     =     "orta kolon adı
   GT_FIELDCAT-REPTEXT_DDIC  =     "varyant kısmında görünen metin
   GT_FIELDCAT-SELTEXT_L     &5"uzun kolon adı
   append GT_FIELDCAT.
 END-OF-DEFINITION.
 
 *Tablomuzu dolduralım
 gt_data-COLORNAME 'GreyBlue'.
 GT_DATA-COLCODE 'C100'.
 GT_DATA-CLRLN 'C100'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'GreyBlue'.
 GT_DATA-COLCODE 'C101'.
 GT_DATA-CLRLN 'C101'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'GreyBlue'.
 GT_DATA-COLCODE 'C110'.
 GT_DATA-CLRLN 'C110'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'GreyBlue'.
 GT_DATA-COLCODE 'C111'.
 GT_DATA-CLRLN 'C111'.
 APPEND GT_DATA.
 
 gt_data-COLORNAME 'LightGrey'.
 GT_DATA-COLCODE 'C200'.
 GT_DATA-CLRLN 'C200'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'LightGrey'.
 GT_DATA-COLCODE 'C201'.
 GT_DATA-CLRLN 'C201'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'LightGrey'.
 GT_DATA-COLCODE 'C210'.
 GT_DATA-CLRLN 'C210'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'LightGrey'.
 GT_DATA-COLCODE 'C211'.
 GT_DATA-CLRLN 'C211'.
 APPEND GT_DATA.
 
 gt_data-COLORNAME 'Yellow'.
 GT_DATA-COLCODE 'C300'.
 GT_DATA-CLRLN 'C300'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'Yellow'.
 GT_DATA-COLCODE 'C301'.
 GT_DATA-CLRLN 'C301'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'Yellow'.
 GT_DATA-COLCODE 'C310'.
 GT_DATA-CLRLN 'C310'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'Yellow'.
 GT_DATA-COLCODE 'C311'.
 GT_DATA-CLRLN 'C311'.
 APPEND GT_DATA.
 
 gt_data-COLORNAME 'BlueGreen'.
 GT_DATA-COLCODE 'C400'.
 GT_DATA-CLRLN 'C400'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'BlueGreen'.
 GT_DATA-COLCODE 'C401'.
 GT_DATA-CLRLN 'C401'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'BlueGreen'.
 GT_DATA-COLCODE 'C410'.
 GT_DATA-CLRLN 'C410'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'BlueGreen'.
 GT_DATA-COLCODE 'C411'.
 GT_DATA-CLRLN 'C411'.
 APPEND GT_DATA.
 
 gt_data-COLORNAME 'Green'.
 GT_DATA-COLCODE 'C500'.
 GT_DATA-CLRLN 'C500'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'Green'.
 GT_DATA-COLCODE 'C501'.
 GT_DATA-CLRLN 'C501'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'Green'.
 GT_DATA-COLCODE 'C510'.
 GT_DATA-CLRLN 'C510'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'Green'.
 GT_DATA-COLCODE 'C511'.
 GT_DATA-CLRLN 'C511'.
 APPEND GT_DATA.
 
 gt_data-COLORNAME 'Red'.
 GT_DATA-COLCODE 'C600'.
 GT_DATA-CLRLN 'C600'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'Red'.
 GT_DATA-COLCODE 'C601'.
 GT_DATA-CLRLN 'C601'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'Red'.
 GT_DATA-COLCODE 'C610'.
 GT_DATA-CLRLN 'C610'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'Red'.
 GT_DATA-COLCODE 'C611'.
 GT_DATA-CLRLN 'C611'.
 APPEND GT_DATA.
 
 gt_data-COLORNAME 'Violett'.
 GT_DATA-COLCODE 'C700'.
 GT_DATA-CLRLN 'C700'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'Violett'.
 GT_DATA-COLCODE 'C701'.
 GT_DATA-CLRLN 'C701'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'Violett'.
 GT_DATA-COLCODE 'C710'.
 GT_DATA-CLRLN 'C710'.
 APPEND GT_DATA.
 gt_data-COLORNAME 'Violett'.
 GT_DATA-COLCODE 'C711'.
 GT_DATA-CLRLN 'C711'.
 APPEND GT_DATA.
 
 *Fieldcatalog doldurma
 FILL_FIELD_CATALOG  'COLORNAME' ''  '' 'L' 'Color Name'.
 FILL_FIELD_CATALOG  'COLCODE' ''  '' 'L' 'Color Code'.
 
 wa_fieldlayout-colwidth_optimize 'X'.
 wa_fieldlayout-INFO_FIELDNAME 'CLRLN'.
 
 *Alv Listeleme
 CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
   EXPORTING
     IT_FIELDCAT   GT_FIELDCAT[]
     is_layout     wa_fieldlayout
   TABLES
     T_OUTTAB      GT_DATA
   EXCEPTIONS
     PROGRAM_ERROR 1
     OTHERS        2.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.