MS SQL INSERT INTO TABLE deyimi

Verileri bir tablodan diğerine kopyalamak için kullanılır.

INSERT INTO PENTI12..IASPURHEAD

SELECT H.* FROM TEST..IASPURHEAD H WITH (NOLOCK)

WHERE H.ISDELETE=0

AND H.DELIVERYSTATUS<2

AND H.CREATEDAT>’2011-01-01 00:00:00.000′

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir