MS SQL shrink TEMPDB

SELECT name, size
 FROM sys.master_files
 WHERE database_id = DB_ID(N'tempdb');

name          size
 ------------ -----------
 tempdev   476304
 templog          224
(2 row(s) affected)

DBCC SHRINKFILE(tempdev, 5)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir