SAP ABAP TOC: Transport Of Copies / Release İşlemleri

Özelikle ABAP geliştirmelerinin QA sisteminde test edilip PROD sistemine geçebilmesi tek request ile sağlamak zor olabilmektedir. Gereksiz request kalabalığı yapmamak için DEV sisteminde yaratılan Workbench Requests taşınmadan bu requestteki paketler Transport of Copies requestine dahil edilerek QA sisrtemine taşınarak testler yapılır ve nihayetinde PROD a taşınacak duruma gelince esas Workbench Requests taşıması DEV->QA->PROD taşıması yapılır.
TOC adımları:
1. SE01/SE09/SE10 dan yeni bir request yaratırken Transport of Copies seçimi seçilir, requeste TOC ile başlayan bir açıklama girilir ve kayıt edilir.
2. Display ile requeslerimi listelenir, Workbench ve Transport Of Copies ayrı ayrı görülür.
3. TOC requestimize sağ tıklayıp Include objects ile Workbench requestimiz bu requestimize dahil edilir. Dahil edilen requestin alt requesti olmalı.
4. TOC requestimizi relase edilebilir.
5. STMS işlem kodu ile realise edilmiş TOC requestimizi QA sistemimize taşınır.
6. ABAP geliştirmelerimiz canlı için QA de hazır olduğunda DEV de ki esas Workbench Requests canlıya alınır.

Kaynaklar:
https://abapnotlari.blogspot.com/2018/04/transport-of-copies-release-islemleri.html
https://blogs.sap.com/2012/11/13/transport-management-with-transports-of-copies/
http://saptechnical.com/Tutorials/Basis/Transport/Copies2.htm

Adım adım SAP ABAP Web Servis

1. SE80 de ilgili paketin altına Function Groups yaratılır.
2. SE80 veya SE37 ile ilgili Function Groups grupa dahil edilecek Function Modul yaratılır.
3. FM ün RFC (Remote-Enabled Module) aktif edilir.
4. Web servisin çalışmasında kullanılkacak giriş ve çıkış paramterleri Import ve Export sekmelerinde tanımlanıp. Servisin kod geliştirmesi Source Code sekmesinde yapılır. Buraya kadar olan kısım klasik FM hazırlama kısmı idi. Kod kısmında SY structure kullanılmamlı SAP GUI kullanımı bu işlemde olmadığından bilgiler gelmemektedir. SY-LANGU vb. hard kod ile girilip kullanılmalı. Parametrelerde Pass Value özeliği aktif edilmeli. Kodlama sonucu FM aktif edilmeli.
5. Utilities-> More Utilities -> Create Web Service -> From the Function Module adımları ile Web Servis yaratma sihirbazı başlatılır. Service Definition ve Description bilgileri girilir. Function Module alanı otomatik dolu gelir ve Map of names boş bırakılır. Profile tercih edilen güvenlik tipi seçilir. Servisin dahil olacağı paket ve request seçilimi ile işlem tamamlanır. Servis Activate edilir.
6. SOAMANAGER transaction kodu girilir ve web ortamında SAP oturumu açılır. Service Administration sekmesinde Web Service Configuration a girilir. Serch edilerek web servisler listelenir. İşlem yapılan servis seçilip Apply Selection denir. Configuration sekmesinde Create ile service ve binding isimleri verilir Apply Setings denir. Provider Security ayarları yapılır ve Save edilir. Tekrar Configuration sekmesine gelip yaratılan servisin active olduğu kontrol edilir. Overview sekmesinde Open WSDL documnet for selected binding or service bağlantısına tıklanır.
7. Yeni sekmede açılan XML dosyası Farklı Kaydet diyerek “DosyaAdi.wsdl” olarak iki tırnak arasında kayıt edilir.
8. SoapUI uygulaması açılır New SOAP Project deyip, proje adı verip,WSDL dosyası seçilir. Projede Request açılır sol pencerede giriş parametreleri girilip request çalıştırılır. Sağ pencereye çıktı parametresi olarak sorgu sonucu gelir.
9. WSDL dosyası kullanıma hazırdır. Hata almış ve sağ tarafa istenen sonuç gelmemiş ise SRT_UTIL transaction kodu ile Hata Günlüğü ile hataya bakılır.
10. SOAMANAGER daki işlemler her ortamda DEV, QA ve Canlı da yapılır.

SAP ABAP SQL Command Editor

İşlem kodu ST04, gelen ekranda Diagnostics menüsünden SQL Command Editor ile erişilir. Gelen sekmeli ekranda SQLCode sekmesinde mevcut SQL Serverin native dilinde sorgu yazılıp Execute butonu ile çalıştırıldığında Output sekmesinde sorgu sonucu görüntülenir. Sadece SELECT işlemine izin verir, veri değişikliği yapılamaz.
SQL Code:

SELECT TOP 10 MANDT, MATNR, ERSDA FROM MARA;

Output:

MANDT MATNR ERSDA
===== ================== ========
100 000000000000000003 20130321
100 000000000000000004 20130321
100 001706 20130410
100 1 20130411
100 100/2 MM-TENCEL S 20140725
100 1001 20140725
100 1002 20140725
100 1004 20140725
100 1005 20140725
100 1005XX 20140725