Adım adım SAP ABAP Web Servis

1. SE80 de ilgili paketin altına Function Groups yaratılır.
2. SE80 veya SE37 ile ilgili Function Groups grupa dahil edilecek Function Modul yaratılır.
3. FM ün RFC (Remote-Enabled Module) aktif edilir.
4. Web servisin çalışmasında kullanılkacak giriş ve çıkış paramterleri Import ve Export sekmelerinde tanımlanıp. Servisin kod geliştirmesi Source Code sekmesinde yapılır. Buraya kadar olan kısım klasik FM hazırlama kısmı idi. Kod kısmında SY structure kullanılmamlı SAP GUI kullanımı bu işlemde olmadığından bilgiler gelmemektedir. SY-LANGU vb. hard kod ile girilip kullanılmalı. Parametrelerde Pass Value özeliği aktif edilmeli. Kodlama sonucu FM aktif edilmeli.
5. Utilities-> More Utilities -> Create Web Service -> From the Function Module adımları ile Web Servis yaratma sihirbazı başlatılır. Service Definition ve Description bilgileri girilir. Function Module alanı otomatik dolu gelir ve Map of names boş bırakılır. Profile tercih edilen güvenlik tipi seçilir. Servisin dahil olacağı paket ve request seçilimi ile işlem tamamlanır. Servis Activate edilir.
6. SOAMANAGER transaction kodu girilir ve web ortamında SAP oturumu açılır. Service Administration sekmesinde Web Service Configuration a girilir. Serch edilerek web servisler listelenir. İşlem yapılan servis seçilip Apply Selection denir. Configuration sekmesinde Create ile service ve binding isimleri verilir Apply Setings denir. Provider Security ayarları yapılır ve Save edilir. Tekrar Configuration sekmesine gelip yaratılan servisin active olduğu kontrol edilir. Overview sekmesinde Open WSDL documnet for selected binding or service bağlantısına tıklanır.
7. Yeni sekmede açılan XML dosyası Farklı Kaydet diyerek “DosyaAdi.wsdl” olarak iki tırnak arasında kayıt edilir.
8. SoapUI uygulaması açılır New SOAP Project deyip, proje adı verip,WSDL dosyası seçilir. Projede Request açılır sol pencerede giriş parametreleri girilip request çalıştırılır. Sağ pencereye çıktı parametresi olarak sorgu sonucu gelir.
9. WSDL dosyası kullanıma hazırdır. Hata almış ve sağ tarafa istenen sonuç gelmemiş ise SRT_UTIL transaction kodu ile Hata Günlüğü ile hataya bakılır.
10. SOAMANAGER daki işlemler her ortamda DEV, QA ve Canlı da yapılır.

SAP ABAP SQL Command Editor

İşlem kodu ST04, gelen ekranda Diagnostics menüsünden SQL Command Editor ile erişilir. Gelen sekmeli ekranda SQLCode sekmesinde mevcut SQL Serverin native dilinde sorgu yazılıp Execute butonu ile çalıştırıldığında Output sekmesinde sorgu sonucu görüntülenir. Sadece SELECT işlemine izin verir, veri değişikliği yapılamaz.
SQL Code:

SELECT TOP 10 MANDT, MATNR, ERSDA FROM MARA;

Output:

MANDT MATNR ERSDA
===== ================== ========
100 000000000000000003 20130321
100 000000000000000004 20130321
100 001706 20130410
100 1 20130411
100 100/2 MM-TENCEL S 20140725
100 1001 20140725
100 1002 20140725
100 1004 20140725
100 1005 20140725
100 1005XX 20140725

Sık kullanılan Windows klavye kısayolları ve Çalıştır komutları

Windows + D : Herşeyi simge durumuna getir
Windows + E : Bilgisayarım pencerisini açar
Windows + L : Oturumu kilitle
Windows + R : Çalıştırı Açar

snippingtool : Anlık görüntülerini alacak aracı açar
mstsc : Uzak Masaüstü bağlantısı açar
calc : Hesap makinesi
notepad : Yeni bir not defteri dosyası açar
mspaint : Microsoft Paint uygulamasını açar
appwiz.cpl : Program Ekle/Kaldır
sysdm.cpl : Sistem Özellikleri
control : Denetim Masası
documents : Belgeler klasörü açar
taskmgr : Görev Yöneticisi açar
downloads : Dosyalar klasörü açar
cmd : Komut satırını çalıştır
compmgmt.msc : Bilgisyar Yöneticisi
devmgmt.msc : Aygıt Yöneticisi
winver : Şu anki Wİndows Sürümünü Görüntüle